Kommunen

Høy status! Også i kommunen!
Kommunen har vært en viktig og positiv medspiller allerede fra første øyeblikk.
Arkitektkonkurransen er et samarbeid mellom Arendal Kommune Eiendom, og utbygger Tomteselskapet Nidelvåsen.

Juryen besto av følgende fem medlemmer:

Fra Arendal Kommune:

  • Øystein Bjørow, overarkitekt
  • Kristin Fløystad, landskapsarkitekt MNAL
  • Elin Lunde, avdelingsarkitekt

Fra Tomteselskapet Nidelvåsen:

  • Ivan Sauvik, daglig leder, Hetland Agder
  • Jan Fermann, prosjektansvarlig, Byggmakker

Juryen uttaler bl.a.:
”Gjennomføring av vinnerutkastet vil gi et område med enhetlig hovedpreg og tilstrekkelig variasjon til å gjøre det spennende. Alt tyder på at her vil bli et godt bomiljø for alle aldersgrupper.”